Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Dne 20. 02. 2023 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, kterým zrušil body III, IV a VI rozsudku Městského soudu v Praze a vrátil mu věc k dalšímu projednání.

Vyjádření ke kasačním stížnostem

Některá ministerstva se vyjádřila ke kasační stížnosti našeho spolku, stejně tak se náš spolek vyjádřil ke kasačním stížnostem ministerstev.

Kasační stížnosti

Všichni účastníci řízení podali proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost. Žalovaná čtyři ministerstva se ve svých kasačních stížnostech snaží přesvědčit Nejvyšší správní soud, aby rozsudek Městského soudu v Praze zrušil. Náš spolek podal kasační stížnost za účelem zvýšení klimatických ambicí přikázaných soudem české státní správě.

Korespondence s ministerstvy

Na základě vydaného rozsudku jsme vyzvali ministerstva k jeho naplnění a dotázali jsme se, která konkrétní opatření hodlají v reakci na rozsudek přijmout. Všechna ministerstva reagovala jen vyhýbavě a neurčitě. Na všechny obdržené odpovědí ministerstev (MPO neodpovědělo ani na úvodní dopis) jsme odpověděli s opětovným poukazem na právní povinnosti ministerstev, které nejsou dodržovány. Na tyto dopisy nám pak už nepřišla odpověď od žádného ministerstva.

(od MPO nepřišla žádná odpověď)

ROZSUDEK MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

Naše replika k vyjádření žalovaných

Naši advokáti připravili repliku k výše uvedeným vyjádřením ministerstev a vlády. Tuto repliku jsme doručili soudu 7. října 2021. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Vyjádření žalovaných

Vyjádření jednotlivých ministerstev a Vlády ČR k žalobě, které jsme obdrželi 30. července 2021, jsou k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Klimatická žaloba

Kompletní text Klimatické žaloby, kterou jsme 21. dubna 2021 podali soudu, je k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Předžalobní výzva

V prosinci 2020 jsme předali předžalobní výzvu Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, a Ministerstvu zemědělství. Na předžalobní výzvu nám odpovědělo pouze Ministerstvo životního prostředí.