Vyjádření žalovaných

Vyjádření jednotlivých ministerstev a Vlády ČR k žalobě jsou k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Klimatická žaloba

Kompletní text Klimatické žaloby je k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Předžalobní výzva

V prosinci 2020 jsme předali předžalobní výzvu Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, a Ministerstvu zemědělství. Na předžalobní výzvu nám odpovědělo pouze Ministerstvo životního prostředí.