V prosinci 2020 jsme předali předžalobní výzvu Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, a Ministerstvu zemědělství. Na předžalobní výzvu nám odpovědělo pouze Ministerstvo životního prostředí.

Spolu se žalobou podáme k soudu i odborné posudky, které ukazují, že je ČR částečně zodpovědná za změnu klimatu, porušuje mezinárodní závazky týkající se snižování emisí skleníkových plynů a že změna klimatu vede k negativní dopady na české obyvatele a životní prostředí. Tyto posudky budou zveřejněny spolu s podáním žaloby.

Akademie věd ČR vydala nezávisle na nás v říjnu 2020 expertní stanovisko ke klimatické změně, ve kterém potvrzuje vypouštění skleníkových plynů jako příčinu změny klimatu a uvádí příklady jejích negativních dopadů na území ČR. Vzhledem k vysoké reputaci Akademie věd ČR toto stanovisko využijeme jako podpůrný posudek k naší žalobě.