Kasační stížnosti

Všichni účastníci řízení podali proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost. Žalovaná čtyři ministerstva se ve svých kasačních stížnostech snaží přesvědčit Nejvyšší správní soud, aby rozsudek Městského soudu v Praze zrušil. Náš spolek podal kasační stížnost za účelem zvýšení klimatických ambicí přikázaných soudem české státní správě.

Korespondence s ministerstvy

Na základě vydaného rozsudku jsme vyzvali ministerstva k jeho naplnění a dotázali jsme se, která konkrétní opatření hodlají v reakci na rozsudek přijmout. Všechna ministerstva zatím reagovala jen vyhýbavě a neurčitě.

ROZSUDEK MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

Naše replika k vyjádření žalovaných

Naši advokáti připravili repliku k výše uvedeným vyjádřením ministerstev a vlády. Tuto repliku jsme doručili soudu 7. října 2021. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Vyjádření žalovaných

Vyjádření jednotlivých ministerstev a Vlády ČR k žalobě, které jsme obdrželi 30. července 2021, jsou k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Klimatická žaloba

Kompletní text Klimatické žaloby, kterou jsme 21. dubna 2021 podali soudu, je k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Předžalobní výzva

V prosinci 2020 jsme předali předžalobní výzvu Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, a Ministerstvu zemědělství. Na předžalobní výzvu nám odpovědělo pouze Ministerstvo životního prostředí.