ROZSUDEK MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

Naše replika k vyjádření žalovaných

Naši advokáti připravili repliku k výše uvedeným vyjádřením ministerstev a vlády. Tuto repliku jsme doručili soudu 7. října 2021. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Vyjádření žalovaných

Vyjádření jednotlivých ministerstev a Vlády ČR k žalobě, které jsme obdrželi 30. července 2021, jsou k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Klimatická žaloba

Kompletní text Klimatické žaloby, kterou jsme 21. dubna 2021 podali soudu, je k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Předžalobní výzva

V prosinci 2020 jsme předali předžalobní výzvu Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, a Ministerstvu zemědělství. Na předžalobní výzvu nám odpovědělo pouze Ministerstvo životního prostředí.