Kdo jsme?

Spolek Klimatická žaloba ČR z.s. sdružuje obyvatele České republiky, kteří se cítí dotčeni neaktivitou státu v adaptaci a boji proti změně klimatu. V našich řadách jsou lidé ze všech koutů Česka pečující o přírodu, lesní hospodáři, zemědělci, lékaři, učitelé a mnoho dalších, kteří důsledky změny klimatu pociťují ve své práci i ve volném čase. Členy Klimatické žaloby nejsou firmy ani jiné spolky či organizace.

Současný počet členů je 292 a stále roste. O členství ve spolku může zažádat každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s jeho cíli. Členství vzniká po vyplnění úvodního dotazníku a zaplacení členského příspěvku na základě schválení Rady spolku.

Iniciativu ke vzniku spolku dali v létě 2019 zástupci několika environmentálních hnutí. První členská schůze se konala v listopadu 2019. Od té doby se spolku podařilo vybrat dostatek financí pro právní zastupování a ve spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti sepsat a podat Klimatickou žalobu. V současnosti je náplní činnosti spolku vedení soudního sporu, který stále pokračuje, a vzdělávání veřejnosti o klimatickém právu.

Stanovy spolku jsou k dispozici k přečtení zde.

Výroční zprávy spolku jsou k dispozici k přečtení zde: 2020, 20212022

Kontakt

Kontaktní osobou spolku je Jakub Zamouřil, člen Rady spolku. Kontaktní email: jakub.zamouril@klimazaloba.cz.
Ohledně darů prosím napište na emailovou adresu dary@klimazaloba.cz.

#klimatickaspravedlnost

#pravonabudoucnost