SOUDNí DOKUMENTY

Na této stránce jsou ke stažení všechny soudní dokumenty, včetně textu žaloby, kasačních stížností a vyjádření žalobců a žalovaných. Dokumenty jsou uspořádány chronologicky a byly z nich odstraněny citlivé osobní údaje.

Předžalobní výzva

V prosinci 2020 jsme předali předžalobní výzvu Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, a Ministerstvu zemědělství. Na předžalobní výzvu nám odpovědělo pouze Ministerstvo životního prostředí.

Klimatická žaloba

Kompletní text Klimatické žaloby, kterou jsme 21. dubna 2021 podali soudu, je k dispozici ke stažení níže. Oproti verzi doručené soudu byly z této verze v souladu s GDPR odstraněny osobní údaje.

Vyjádření žalovaných a naše replika

Vyjádření jednotlivých ministerstev a Vlády ČR k žalobě, které jsme obdrželi 30. července 2021, jsou k dispozici ke stažení níže. Naši advokáti připravili k těmto vyjádřením repliku, kterou jsme doručili soudu 7. října 2021.

ROZSUDEK MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

Dne 15. června 2022 vynesl Městský soud v Praze rozsudek, ve kterém dal žalobcům za pravdu v oblasti mitigace a nařídil ministerstvům zvýšit své klimatické ambice. Soud zamítl žalobu v oblasti adaptace a vyjmul Vládu ČR ze žalovaných.

Korespondence s ministerstvy

Na základě vydaného rozsudku jsme vyzvali ministerstva k jeho naplnění a dotázali jsme se, která konkrétní opatření hodlají v reakci na rozsudek přijmout. Všechna ministerstva reagovala jen vyhýbavě a neurčitě. Na všechny obdržené odpovědí ministerstev (MPO neodpovědělo ani na úvodní dopis) jsme odpověděli s opětovným poukazem na právní povinnosti ministerstev, které nejsou dodržovány. Na tyto dopisy nám pak už nepřišla odpověď od žádného ministerstva.

(od MPO nepřišla žádná odpověď)

Kasační stížnosti

Všichni účastníci řízení podali proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost. Žalovaná čtyři ministerstva se ve svých kasačních stížnostech snaží přesvědčit Nejvyšší správní soud, aby rozsudek Městského soudu v Praze zrušil. Náš spolek podal kasační stížnost za účelem zvýšení klimatických ambicí přikázaných soudem české státní správě.

Vyjádření ke kasačním stížnostem

Některá ministerstva se vyjádřila ke kasační stížnosti našeho spolku, stejně tak se náš spolek vyjádřil ke kasačním stížnostem ministerstev.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Dne 20. února 2023 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, kterým zrušil body III, IV a VI rozsudku Městského soudu v Praze a vrátil mu věc k dalšímu projednání.

Aktualizovaný žalobní návrh

Na základě výzvy Městského soudu v Praze vypracovali naši advokáti vyjádření žalobců k rozsudku Nejvyššího správního soudu a aktualizovaný žalobní návrh. Tento dokument jsme soudu podali 23. června 2023.

Repliky žalovaných k našemu vyjádření

Žalovaná ministerstva sepsala k našemu aktualizovanému žalobnímu návrhu své repliky. Naši advokáti poté připravili repliku na repliky ministerstev.

Druhý rozsudek Městského soudu

Městský soud v Praze vydal 25. října 2023 svůj druhý rozsudek, ve kterém se řídil právním názorem NSS a naši žalobu zamítl.

Kasační stížnost a repliky

Proti druhému rozsudku Městského soudu v Praze jsme podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Proti naší kasační stížnosti žalovaná ministerstva připravila repliky.

Vyjádření ohledně rozsudku ESLP

Dne 9. 4. 2024 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí ve věci Verein Klimaseniorinnen Schweiz a ostatní proti Švýcarsku, které je podstatné i pro rozhodování NSS. Podali jsme proto vyjádření k NSS, které popisuje relevanci rozsudku ESLP k našemu případu. MŽP a MD také připravily své vyjádření.