Jak se přidat?

Spolek Klimatická žaloba ČR stále přijímá nové členy! Pokud chcete přidat svůj symbolický hlas k žalobě, staňte se členy také. Žalobu podal náš spolek jako organizace a jeho členové nenesou žádnou osobní právní odpovědnost, bez ohledu na výsledek žaloby. Svým členstvím pouze vyjádříte podporu žalobě, budete informováni o jejím průběhu a budete mít možnost účastnit se členských schůzí.

Do spolku se může přihlásit jakákoliv fyzická osoba, která dovršila věk 15 let. Pro přihlášení do spolku je nutné vyplnit přihlášku a zaplatit jednorázový členský příspěvek na náš transparentní účet . Do 10 pracovních dnů od zaplacení členského příspěvku rozhodne rada spolku o vašem přijetí a v případě kladného rozhodnutí se stanete členy spolku. Pokud rada nerozhodne o vašem přijetí, poslané peníze vám budou vráceny a vaše osobní údaje vymazány.

Dle stanov je minimální členský příspěvek 100 Kč, abychom umožnili vstup do spolku každému, kdo má zájem; pro pokrytí našich právních nákladů však potřebujeme výrazně více peněz. Přispějte proto prosím dle vašich aktuálních možností.

Spolek má v současnosti 292 členů, Přidejte se i Vy!

Chcete jen zůstat v kontaktu?

Pokud se nechcete stát členy, ale chcete získávat informace o průběhu žaloby, můžete se přihlásit na náš newsletter. Na něj budeme nepravidelně posílat aktuality a informace o dění okolo žaloby. Z odběru se samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit.

Jak finančně přispět?

Právní služby spojené s dosavadními fázemi soudního sporu se nám podařilo zaplatit, potřebujeme však další finance na kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a poté na případnou ústavní stížnost.

Finanční příspěvky (dary) na náklady soudního sporu a propagaci žaloby nám můžete poslat dvěma způsoby:

Finanční příspěvky přijímáme pouze od fyzických osob. Pokud
potřebujete, můžeme vám vydat potvrzení pro daňové účely. Pokud chcete darovat větší obnos (nad 10 000 Kč), kontaktujte nás – je třeba nejprve uzavřít darovací smlouvu.

S jakýmikoliv dotazy ohledně darů nás můžete kontaktovat na emailové adrese dary@klimazaloba.cz.