Jak se přidat?

Spolek Klimatická žaloba ČR přijímá nové členy! Pokud chcete přidat svůj symbolický hlas k žalobě, staňte se členy také. Žalobu podává náš spolek jako organizace a jako jeho členové nebudete nést žádnou osobní právní odpovědnost, bez ohledu na výsledek žaloby. Svým členstvím pouze vyjádříte podporu žalobě, budete informováni o jejím průběhu a budete mít možnost účastnit se členských schůzí (kde se bude např. schvalovat text žaloby).

Do spolku se může přihlásit jakákoliv fyzická osoba, která dovršila věk 15 let.  Spolek může za účelem propagace zveřejnit jmenný seznam členů spolku; pokud si nepřejete, aby vaše jméno bylo zveřejněno, můžete v přihlášce zažádat o anonymní členství. Pro přihlášení do spolku je nutné vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek v minimální výši 100 Kč na náš transparentní účet . Do 10 pracovních dnů od zaplacení členského příspěvku rozhodne rada spolku o vašem přijetí a v případě kladného rozhodnutí se stanete členy spolku. Pokud rada nerozhodne o vašem přijetí, poslané peníze vám budou vráceny a vaše osobní údaje vymazány.

Chcete jen zůstat v kontaktu?

Pokud se nechcete stát členy, ale chcete získávat informace o průběhu žaloby, můžete se přihlásit na náš newsletter. Na něj budeme nepravidelně posílat aktuality a informace o dění okolo žaloby. Z odběru se samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit.

Jak finančně přispět?

Finanční příspěvky (dary) na přípravu a propagaci žaloby nám můžete poslat dvěma způsoby:

Finanční příspěvky přijímáme pouze od fyzických osob. Pokud potřebujete, můžeme vám vydat potvrzení pro daňové účely. Pokud chcete darovat větší obnos (nad 10 000 Kč), je třeba nejprve uzavřít darovací smlouvu.

S jakýmikoliv dotazy ohledně darů nás můžete kontaktovat na emailové adrese dary@klimazaloba.cz.