Aktuality

#PRAVONABUDOUCNOST #KLIMATICKASPRAVEDLNOST

Aktuální stav Klimatické žaloby

Klimatická žaloba byla sepsána advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti a podána k soudu v dubnu 2021. Žaloba vinila Vládu ČR a příslušná ministerstva za nedostatečnou mitigaci (omezování emisí) a adaptaci (přizpůsobení) na změnu klimatu a požadovala přijetí dodatečných opatření. Po 15 měsících soudního řízení vydal Městský soud v Praze v červnu 2022 rozsudek, kterým nám dal za pravdu v oblasti mitigace a nařídil ministerstvům přijmout ambicióznější klimatický cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030 (což vychází z nařízení EU). V případě adaptace pak soud rozhodl, že nedošlo k porušení práva, současně také zprostil obžaloby Vládu ČR.

Ministerstva poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Současně však na tento rozsudek odmítla reagovat a nepřijala žádná dodatečná opatření, ačkoliv byl rozsudek v právní moci (ve správním soudnictví podání kasační stížnosti neodkládá účinek rozsudku), čímž porušila právní řád ČR. Proti ignorování správního rozsudku ze strany ministerstev však v českém právním řádu není ochrany.

Nejvyšší správní soud pak v únoru 2023 rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a vrátil mu žalobu k dalšímu projednání. NSS totiž shledal, že Městský soud nepodložil dostatečně, proč nařídil cíl právě 55 % do roku 2030 (ačkoliv námi dodané odborné posudky ukazují, že české emisní cíle by měly být ještě vyšší pro efektivní mitigaci změny klimatu). Městský soud v Praze následně v říjnu 2023 vydal nový rozsudek, ve
kterém se přiklonil k argumentaci NSS a naši žalobu kompletně zamítl.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze jsme podali kasační stížnost, o našem případu tedy nyní opět jedná Nejvyšší správní soud. Jeho rozhodnutí očekáváme v příštích týdnech a měsících. Pokud naši žalobu zamítne, obrátíme na Ústavní soud, kde budeme argumentovat, že nečinností
ministerstev dochází k zásahům do základních lidských práv obyvatel ČR. Využijeme i precedentu, který v této oblasti nedávno nastavil Evropský soud pro lidská práva.

Tiskové zprávy