Aktuality

#PRAVONABUDOUCNOST #KLIMATICKASPRAVEDLNOST

Aktuální stav Klimatické žaloby

Klimatická žaloba byla sepsána advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti a podána k soudu v dubnu 2021. Žaloba vinila Vládu ČR a příslušná ministerstva za nedostatečnou mitigaci (omezování emisí) a adaptaci (přizpůsobení) na změnu klimatu a požadovala přijetí dodatečných opatření. Po 15 měsících soudního řízení vydal Městský soud v Praze v červnu 2022 rozsudek, kterým nám dal za pravdu v oblasti mitigace a nařídil ministerstvům přijmout ambicióznější klimatický cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030 (což vychází z nařízení EU). V případě adaptace pak soud rozhodl, že nedošlo k porušení práva, současně také zprostil obžaloby Vládu ČR.

Ministerstva poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Současně však na tento rozsudek odmítla reagovat a nepřijala žádná dodatečná opatření, ačkoliv byl rozsudek v právní moci (ve správním soudnictví podání kasační stížnosti neodkládá účinek rozsudku), čímž porušila právní řád ČR. Proti ignorování správního rozsudku ze strany ministerstev však v českém právním řádu není ochrany.

Nejvyšší správní soud pak v únoru 2023 rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a vrátil mu žalobu k dalšímu projednání. NSS totiž shledal, že Městský soud nepodložil dostatečně, proč nařídil cíl právě 55 % do roku 2030 (ačkoliv námi dodané odborné posudky ukazují, že české emisní cíle by měly být ještě vyšší pro efektivní mitigaci změny klimatu).

Klimatická žaloba je tak nyní opět projednávána Městským soudem v Praze. Ve spolupráci s našimi advokáty jsme v reakci na rozsudek NSS žalobu doplnili tak, aby více zdůrazňovala dopad změny klimatu do lidských práv obyvatel ČR a vyzvali jsme soud, aby nařídil ministerstvům vyšší emisní cíle dle našich odborných posudků, včetně dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Městský soud nařídil další veřejné jednání na středu 25. října 2023.

Tiskové zprávy